Boek: Ziekenhuizen veranderen

Het moest er maar eens van komen: het te boek stellen van mijn ervaringen met grote en vaak ingrijpende veranderingsprocessen in een vijftiental ziekenhuizen in de afgelopen 25 jaar (waarvan de laatste 15 als crisismanager).

Uit de vele contacten die ik had en nog steeds heb met Raden van Bestuur en leidinggevenden, met professionals en toezichthouders, met collega interim-managers en organisatieadviseurs weet ik dat velen mét mij worstelen met het antwoord op de vraag hoe gewenste veranderingen daadwerkelijk én succesvol door te voeren. In het boek "Ziekenhuizen veranderen" geef ik inzicht in de wijze waarop ik menige grote verandering tot een succes maakte.

Dit boek is beslist géén theoretische verhandeling. Die zijn er meer dan genoeg. Het is een echt praktijkboek met meer dan 200 erg herkenbare voorbeelden die mijn betoog verduidelijken of onderstrepen. Elk hoofdstuk sluit ik af met een groot aantal praktische suggesties.

Drs. Léon Lodewick